Om oss

Skrevet av: , publisert 31.05.2017

Dyas Norge AS ble etablert i 2016, og har kontor midt i hjertet av Stavanger. Vi deltar som partner i lisenser for leting, produksjon og utvikling av olje- og gassfelt. Vårt mål er å fortsette å skape verdier for vertslandet og eiere ved å identifisere, utvikle og produsere oppstrøms olje- og gassfelt.

Med hovedkontor i Utrecht, Nederland, har Dyas siden 1964 hatt fokus på verdiskaping fra oppstrøms olje- og gass lisenser gjennom sterk teknisk kompetanse og kapital i hele livssyklusen til lisensen. Dette har resultert i en variert og attraktiv Nordsjøportefølje, og samhandling med mange anerkjente
E & P-operatører.

For mer informasjon, vennligst besøk vår hovedside.

 

English

About us

Located in the heart of Stavanger, Dyas Norge AS was founded in 2016. We participate as a partner in oil and gas exploration, development and production joint ventures. Our objective is to continue creating value for host country and owners by identifying, exploring, developing and producing upstream oil and gas assets in Norway.

Headquartered in Utrecht, the Netherlands, Dyas has, since 1964, focused on value creation from upstream oil and gas assets through strong technical expertise and non-operating equity participations throughout the project life cycle. This has resulted in a diverse and attractive North Sea portfolio and interaction with many reputable E&P operators.

 For more information please visit our main webpage.